YSK Çevre Mühendislik ve Arıtım Danışmanlık Hiz.

Sanayi fabrikalarının atık su arıtma tesislerinin kontrolü ve işletilmesi oldukça önemlidir. Bu tesislerin doğru bir şekilde işletilmesi, çevrenin korunması ve insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, atık su arıtma tesislerinin kontrolü ve işletilmesi konusunda kurumsal bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

- Atık su arıtma tesislerinin kurulumu ve işletilmesi için gerekli olan izinlerin alınması gerekmektedir. Bu izinler, çevre mevzuatına uygun olarak verilmektedir.
- Atık su arıtma tesislerinin düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Bu sayede tesislerin verimliliği artırılabilir ve arıtma işlemi daha etkili hale getirilebilir.
- Atık su arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanların kalitesi ve uygunluğu önemlidir. Bu nedenle, tesislerde kullanılan ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda yenilenmesi gerekmektedir.
- Atık su arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalların doğru dozlarda kullanılması ve atık suyun arıtılması için gerekli olan sürelerin doğru hesaplanması gerekmektedir.
- Atık su arıtma tesislerinin çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin minimize edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, çevre mevzuatına uygun olarak belirlenmektedir.

Sonuç olarak, sanayi fabrikalarının atık su arıtma tesislerinin kontrolü ve işletilmesi konusunda kurumsal bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Bu sayede, çevrenin korunması ve insan sağlığının korunması sağlanabilir.

  • 0282 652 61 39 : 0282 652 58 69

  • ysk@ixir.com

  • Omurtak cad.Vakıf iş hanı Kat:2 No:28 Çorlu